کد خبر: 2572تاریخ انتشار : ۲۱:۳۹:۰۱ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

پوشش ۹۵ درصدی دیجیتال فارس

پوشش ۹۵ درصدی دیجیتال فارس

موج دیجیتالی شدن استان فارس به آخرین و یکصد و پنجمین شهر فارس رسید و مرز پوشش جمعیتی ۹۵ درصدی فتح شد.


موج دیجیتالی شدن استان فارس به آخرین و یکصد و پنجمین شهر فارس رسید و مرز پوشش جمعیتی ۹۵ درصدی فتح شد.