کد خبر: 5303تاریخ انتشار : ۱۷:۵۴:۱۵ - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

پلمپ ۳۰ حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی در فراشبند

پلمپ ۳۰ حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی در فراشبند

۳۰ حلقه چاه کشاورزی غیر مجاز در شهرستان فراشبند پلمپ شد.


۳۰ حلقه چاه کشاورزی غیر مجاز در شهرستان فراشبند پلمپ شد.