کد خبر: 11809تاریخ انتشار : ۶:۵۶:۴۹ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

پرچمداری تیراندازان شیرازی در مسابقات پارآسیایی جاکارتا

پرچمداری تیراندازان شیرازی در مسابقات پارآسیایی جاکارتا

ساره جوانمردی و سمیرا إرم پرچم دار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا شدند.


ساره جوانمردی و سمیرا إرم پرچم دار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا شدند.