کد خبر: 14211تاریخ انتشار : ۱۰:۳۱:۰۵ - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

پروژه عکاسی«سکوت شکسته»ادامه دارد/هنر به مثابه ارتباط پیشگیرانه

پروژه عکاسی«سکوت شکسته»ادامه دارد/هنر به مثابه ارتباط پیشگیرانه

پروژه عکاسی«سکوت شکسته»ادامه دارد/هنر به مثابه ارتباط پیشگیرانه


پروژه عکاسی«سکوت شکسته»ادامه دارد/هنر به مثابه ارتباط پیشگیرانه