کد خبر: 12963تاریخ انتشار : ۹:۵۳:۰۴ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

پروژه روادید الکترونیک در فرودگاه شیراز راه اندازی شد

پروژه روادید الکترونیک در فرودگاه شیراز راه اندازی شد

پروژه روادید الکترونیک در فرودگاه شیراز راه اندازی شد


پروژه روادید الکترونیک در فرودگاه شیراز راه اندازی شد