کد خبر: 3088تاریخ انتشار : ۶:۰۱:۴۸ - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

پرواز‌های چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۹۶ فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

پرواز‌های چهارشنبه ۹ اسفند ماه ۹۶ فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

پرواز‌های چهارشنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۶ در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به شرح زیر است.


پرواز‌های چهارشنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۶ در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به شرح زیر است.