کد خبر: 11310تاریخ انتشار : ۷:۵۰:۴۴ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

پرواز‌های فرودگاه شهید دستغیب چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

پرواز‌های فرودگاه شهید دستغیب چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

پرواز‌های چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۷ در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز را مشاهده کنید.


پرواز‌های چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۷ در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز را مشاهده کنید.