کد خبر: 5237تاریخ انتشار : ۸:۳۰:۳۳ - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

پرواز‌های فرودگاه شهید دستغیب شیراز چهارشنبه ۲ اسفند

پرواز‌های فرودگاه شهید دستغیب شیراز چهارشنبه ۲ اسفند

پرواز‌های چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به شرح زیر است.


پرواز‌های چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز به شرح زیر است.