کد خبر: 4580تاریخ انتشار : ۸:۲۲:۵۵ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

پرواز‌های فرودگاه شهید دستغیب شیراز شنبه ۱۹ اسفند

پرواز‌های فرودگاه شهید دستغیب شیراز شنبه ۱۹ اسفند

برنامه پرواز‌های فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز را مشاهده کنید.


برنامه پرواز‌های فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز را مشاهده کنید.