کد خبر: 6123تاریخ انتشار : ۹:۱۱:۲۵ - دوشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۷

پرواز‌های دوشنبه ۶ فروردین ماه ۹۷ فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

پرواز‌های دوشنبه ۶ فروردین ماه ۹۷ فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

برنامه پرواز‌های فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز را مشاهده کنید.


برنامه پرواز‌های فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز را مشاهده کنید.