کد خبر: 1973تاریخ انتشار : ۱۲:۵۱:۵۲ - پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

پرداخت ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق اشتغال در کشور

پرداخت ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق اشتغال در کشور

۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف رونق اشتغال در کشور پرداخت می شود.


۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با هدف رونق اشتغال در کشور پرداخت می شود.