کد خبر: 13904تاریخ انتشار : ۱۶:۰۰:۲۹ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

پرداخت حق بیمه ۶۰ خانواده نیازمند توسط خیّر نیک اندیش

پرداخت حق بیمه ۶۰ خانواده نیازمند توسط خیّر نیک اندیش

خیّری در آباده طشک حق بیمه ۶۰ خانواده بی سرپرست را به مدت ۱۰ سال تقبل و پرداخت کرد.

خیّری در آباده طشک حق بیمه ۶۰ خانواده بی سرپرست را به مدت ۱۰ سال تقبل و پرداخت کرد.