کد خبر: 4610تاریخ انتشار : ۱۲:۲۳:۲۲ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

پایان سرشماری زمستانه پرندگان در فارس

پایان سرشماری زمستانه پرندگان در فارس

طرح سرشماری زمستانه پرندگان آبزی و کنارآبزی در استان فارس به پایان رسید.


طرح سرشماری زمستانه پرندگان آبزی و کنارآبزی در استان فارس به پایان رسید.