کد خبر: 5591تاریخ انتشار : ۱۰:۵۵:۲۳ - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

پایان بازسازی نمای بیرونی دروازه قرآن شیراز

پایان بازسازی نمای بیرونی دروازه قرآن شیراز

پایان بازسازی نمای بیرونی دروازه قرآن شیراز


پایان بازسازی نمای بیرونی دروازه قرآن شیراز