کد خبر: 5423تاریخ انتشار : ۱۶:۱۶:۳۸ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

پاکسازی غار سنگ شکنان و قدمگاه جهرم در آستانه نوروز

پاکسازی غار سنگ شکنان و قدمگاه جهرم در آستانه نوروز

پاکسازی غار سنگ شکنان و قدمگاه جهرم در آستانه نوروز


پاکسازی غار سنگ شکنان و قدمگاه جهرم در آستانه نوروز