کد خبر: 6296تاریخ انتشار : ۱۰:۱۴:۱۱ - چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

پاکدستی پاکبان شیرازی

پاکدستی پاکبان شیرازی

پاکبان شیرازی کیف حاوی چهل میلیون تومان پول و طلا را به مسافر نوروزی بازگرداند.


پاکبان شیرازی کیف حاوی چهل میلیون تومان پول و طلا را به مسافر نوروزی بازگرداند.