کد خبر: 5872تاریخ انتشار : ۱۷:۲۰:۱۷ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

پاسارگاد با مجموعه جهانی، پذیرای مهمانان نورزی

پاسارگاد با مجموعه جهانی، پذیرای مهمانان نورزی

شهرستان پاسارگاد با مجموعه ای جهانی، پذیرای مهمانان نوروزی است.


شهرستان پاسارگاد با مجموعه ای جهانی، پذیرای مهمانان نوروزی است.