کد خبر: 12173تاریخ انتشار : ۱۰:۲۰:۱۹ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

پاداش شرکت برق به کشاورزان کم مصرف داراب

پاداش شرکت برق به کشاورزان کم مصرف داراب

کشاورزان دارابی با صرفه جویی از خاموشی برق جلوگیری کنند.


کشاورزان دارابی با صرفه جویی از خاموشی برق جلوگیری کنند.