کد خبر: 5937تاریخ انتشار : ۷:۰۵:۰۲ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

وکیل بازار‌ی سنتی و تاریخی

وکیل بازار‌ی سنتی و تاریخی

بازار وکیل شیراز یکی از مشهورترین بازار‌های سنتی و تاریخی ایران بر جای مانده ازدوره زندیه است که درایام نوروز گردشگران بسیاری از آن دیدن می‌کنند.


بازار وکیل شیراز یکی از مشهورترین بازار‌های سنتی و تاریخی ایران بر جای مانده ازدوره زندیه است که درایام نوروز گردشگران بسیاری از آن دیدن می‌کنند.