کد خبر: 13037تاریخ انتشار : ۱۸:۲۹:۱۵ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

وقتی که نور قرآن بتابد، معلولیت مفهومی ندارد

وقتی که نور قرآن بتابد، معلولیت مفهومی ندارد

خواهر و برادر معلول و روشندل اهل روستای پیرسبز چنارشاهیجان با همت و اراده موفق شدند بدون داشتن سواد حافظ کل قرآن کریم شوند.


خواهر و برادر معلول و روشندل اهل روستای پیرسبز چنارشاهیجان با همت و اراده موفق شدند بدون داشتن سواد حافظ کل قرآن کریم شوند.