کد خبر: 1621تاریخ انتشار : ۱۱:۲۸:۱۷ - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

وضعیت جوی روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ استان فارس

وضعیت جوی روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ استان فارس

مدیر کل اداره هواشناسی فارس، آسمان استان را قسمتی ابری پیش بینی کرد.

مدیر کل اداره هواشناسی فارس، آسمان استان را قسمتی ابری پیش بینی کرد.