کد خبر: 12980تاریخ انتشار : ۱۱:۰۵:۳۵ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

وضعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران به مراتب از گذشته بهتر است

وضعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران به مراتب از گذشته بهتر است

وضعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران به مراتب از گذشته بهتر است


وضعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران به مراتب از گذشته بهتر است