کد خبر: 5205تاریخ انتشار : ۱۶:۰۰:۵۳ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

واگن های بیشتری به مترو شیراز تحویل داده می شود

واگن های بیشتری به مترو شیراز تحویل داده می شود

واگن های بیشتری به مترو شیراز تحویل داده می شود


واگن های بیشتری به مترو شیراز تحویل داده می شود