کد خبر: 4518تاریخ انتشار : ۲۰:۴۵:۲۸ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

واگذاری شرکت های مربوط به شستا با همفکری بخش خصوصی انجام شود

واگذاری شرکت های مربوط به شستا با همفکری بخش خصوصی انجام شود

واگذاری شرکت های مربوط به شستا با همفکری بخش خصوصی انجام شود


واگذاری شرکت های مربوط به شستا با همفکری بخش خصوصی انجام شود