کد خبر: 6121تاریخ انتشار : ۱۲:۲۹:۲۰ - سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷

واژگونی پراید در جاده داراب ۳ کشته و زخمی به همراه داشت

واژگونی پراید در جاده داراب ۳ کشته و زخمی به همراه داشت

واژگونی پراید در جاده داراب ۳ کشته و زخمی به همراه داشت


واژگونی پراید در جاده داراب ۳ کشته و زخمی به همراه داشت