کد خبر: 14111تاریخ انتشار : ۱۳:۱۹:۲۶ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

هنرمند موسیقی سنتی و تعزیه چشم از جهان فروبست

هنرمند موسیقی سنتی و تعزیه چشم از جهان فروبست

هنرمند موسیقی سنتی و تعزیه چشم از جهان فروبست


هنرمند موسیقی سنتی و تعزیه چشم از جهان فروبست