کد خبر: 11594تاریخ انتشار : ۱۳:۰۹:۲۷ - جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

همه جریان‌های سیاسی ریشه در گذشته انقلاب دارند

همه جریان‌های سیاسی ریشه در گذشته انقلاب دارند

همه جریان‌های سیاسی ریشه در گذشته انقلاب دارند


همه جریان‌های سیاسی ریشه در گذشته انقلاب دارند