کد خبر: 13328تاریخ انتشار : ۲۲:۳۲:۰۲ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

همدلی وهمراهی مسئولین راه برون رفت از مشکلات جامعه

همدلی وهمراهی مسئولین راه برون رفت از مشکلات جامعه

همدلی وهمراهی مسئولین راه برون رفت از مشکلات جامعه

همدلی وهمراهی مسئولین راه برون رفت از مشکلات جامعه