کد خبر: 13100تاریخ انتشار : ۱۴:۱۸:۰۷ - پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

همت بلند خیران فارسی در رسیدگی به نیازمندان

همت بلند خیران فارسی در رسیدگی به نیازمندان

به همت هزار و خیر فارسی ۵۰۰ سبد‌های غذایی در قالب طرح افطار بین نیازمندان استان فارس توزیع شد.


به همت هزار و خیر فارسی ۵۰۰ سبد‌های غذایی در قالب طرح افطار بین نیازمندان استان فارس توزیع شد.