کد خبر: 12420تاریخ انتشار : ۱۶:۵۵:۵۹ - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

هفت میلیون لیتر بنزین به جایگاه های سوخت فارس تزریق شد

هفت میلیون لیتر بنزین به جایگاه های سوخت فارس تزریق شد

هفت میلیون لیتر بنزین به جایگاه های سوخت فارس تزریق شد


هفت میلیون لیتر بنزین به جایگاه های سوخت فارس تزریق شد