کد خبر: 44462تاریخ انتشار : 1:20:14 - دوشنبه 25 فوریه 2019

هشدار پدر علم هیدروژئولوژی ایران نسبت به تشدید بحران آب

هشدار پدر علم هیدروژئولوژی ایران نسبت به تشدید بحران آب

گروه استان‌ها ــ پدر علم هیدروژئولوژی ایران با اعلام "در حال تشدید بحران آب هستیم" گفت: تأمین معیشت و توسعه بنیادین روستاهای کشور راه‌حل اساسی و بنیادی بحران آب است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عزتالله رئیسی پیش از ظهر امروز در همایشگرامیداشت روز مهندس ویژه مهندسان کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست که در تالار همایشهای شهر برگزار شد، با اشاره به مشکلات آب استان فارس اظهار داشت: باید علت اصلی را پیدا کرد چراکه تا زمانی که علت را پیدا نکنیم نمیتوانیم مشکل را برطرف کنیم.

وی یکی از دلایل کمآبی را مصرف بیش از اندازه آب از ذخایر دانست و افزود: اکنوناکثر دشتها دچار بحران کمآبی شده و باید نیروی مازاد کشاورزی را جذب میکردیم که متأسفانه چنین نشده است، اکنون نیز با این عوامل در حال تشدید بحران آب هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز راجع به راههای برطرف شدن مشکلات بحران آب گفت: برداشت بهاندازه آب از حجم کل آب ورودی به آبخوان، جبران آبهای تخلیهشده از حداقل حجم ذخیره هیدرولیکی، نصب کنتور هوشمند و کاهش برداشت از آب زیرزمینی از جمله مواردی است که اگر به آنان توجه شود، بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف میشود.

رئیسی با اشاره درباره راهحل اساسی و بنیادی بحران آب بیان کرد: تأمین معیشت و توسعه بنیادین روستاهای کشور یکی از مسائل مهماست که تا این کار انجام نشود، در این بخش موفق نخواهیم شد.برای برطرف کردن بحران آب باید به برنامه توسعه و تأمین معیشت روستاهای کشور، یکپارچگیزمین، قانون برای دشتهای بحرانی، هماهنگی و همکاریبین مدیران توجه ویژهای داشته باشیم.

خبر جدید  حرکت قطارهای شیراز ـ مشهد روزانه می‌شود

تهدیدات اساسی استان فارس

سید حمید مصباح، دیگر استاد دانشگاه شرکتکننده در این همایش عنوان کرد:اگر برنامههایی که دربارهبرنامههای آب و خاک حتیمسائل اجتماعی داریم در وسعت استان نبینیم بهنوعی به بیراه رفتن است.

وی تخریب کوهها، ناهنجاریهای اجتماعی، آلودگی صوت، هوا، آب و خاک، ریزگردهای محلی، فروچاله و نشست، کاهش فضای سبز، شوری اراضی، کاهش سرانه آب و خشکسالی را از جمله تهدیدهای اساسی موجود در استان دانست.

این استاد دانشگاه در خصوص علل تهدیدهای زیستمحیطی شیراز نیز تصریح کرد: مهاجرت، حاشیهنشینی، توسعه گردشگری ناپایدار،توسعه باغشهریها برای عدهای خاص، توسعه تونل و بزرگراه از جملهمسائلی است که در آینده مشکلاتی را برای شهر شیراز ایجاد میکند.

انتهای پیام/ش*


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)