کد خبر: 11885تاریخ انتشار : ۱۷:۵۲:۱۷ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هاشم جاوید حافظ پژوه شیرازی درگذشت

هاشم جاوید حافظ پژوه شیرازی درگذشت

هاشم جاوید حافظ پژوه شیرازی درگذشت


هاشم جاوید حافظ پژوه شیرازی درگذشت