کد خبر: 1457تاریخ انتشار : ۱۳:۴۱:۰۷ - شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

نیم تن تریاک در آتش قاچاقچیان سوخت

نیم تن تریاک در آتش قاچاقچیان سوخت

قاچاقچیان مواد مخدر خودرو حامل ۵۰۰ کیلوگرم تریاک را در شهرستان نی ریز به آتش کشیدند.


قاچاقچیان مواد مخدر خودرو حامل ۵۰۰ کیلوگرم تریاک را در شهرستان نی ریز به آتش کشیدند.