کد خبر: 13428تاریخ انتشار : ۱۶:۵۹:۰۸ - یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

نیروهای نظامی و انتظامی دارای علائق معنوی قوی هستند

نیروهای نظامی و انتظامی دارای علائق معنوی قوی هستند

نیروهای نظامی و انتظامی دارای علائق معنوی قوی هستند


نیروهای نظامی و انتظامی دارای علائق معنوی قوی هستند