کد خبر: 14085تاریخ انتشار : ۱۰:۵۶:۵۹ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

نیروهای شهرداری شیراز ساماندهی شوند

نیروهای شهرداری شیراز ساماندهی شوند

نیروهای شهرداری شیراز ساماندهی شوند


نیروهای شهرداری شیراز ساماندهی شوند