کد خبر: 12198تاریخ انتشار : ۱۲:۲۳:۰۵ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نگاه فلسفی به فرهنگ و هنر فارس در دستور کار قرار گیرد

نگاه فلسفی به فرهنگ و هنر فارس در دستور کار قرار گیرد

نگاه فلسفی به فرهنگ و هنر فارس در دستور کار قرار گیرد


نگاه فلسفی به فرهنگ و هنر فارس در دستور کار قرار گیرد