کد خبر: 1908تاریخ انتشار : ۱۱:۰۶:۵۶ - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نگارخانه وصال پلمب شد

نگارخانه وصال پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حکم پلمب قدیمی ترین نماد هنر تجسمی فارس بنا بر شکایت شاکی خصوصی اجرا شد. مالک  ساختمان این نگارخانه خصوصی است که طی این سالها در اجاره اداره فرهنگ و ارشاد فارس قرار داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حکم پلمب قدیمی ترین نماد هنر تجسمی فارس بنا بر شکایت شاکی خصوصی اجرا شد.

مالک  ساختمان این نگارخانه خصوصی است که طی این سالها در اجاره اداره فرهنگ و ارشاد فارس قرار داشته است.