کد خبر: 13441تاریخ انتشار : ۱۸:۰۵:۰۷ - یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

نکوداشت استادحسن اجتهادی برگزار شد/کلامی مانند رودخانه آرام

نکوداشت استادحسن اجتهادی برگزار شد/کلامی مانند رودخانه آرام

نکوداشت استادحسن اجتهادی برگزار شد/کلامی مانند رودخانه آرام


نکوداشت استادحسن اجتهادی برگزار شد/کلامی مانند رودخانه آرام