کد خبر: 13500تاریخ انتشار : ۱۳:۵۰:۱۰ - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

نوع دوستی مردم جهرم در طرح اکرام ایتام

نوع دوستی مردم جهرم در طرح اکرام ایتام

مهرورزان در جهرم در طرح اکرام و ایتام به یاری نیازمندان شتافتند


مهرورزان در جهرم در طرح اکرام و ایتام به یاری نیازمندان شتافتند