کد خبر: 13997تاریخ انتشار : ۱۳:۵۹:۳۰ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نوسانات ارزی بر پروژه‌های بزرگ عمرانی تاثیرگذار بوده است

نوسانات ارزی بر پروژه‌های بزرگ عمرانی تاثیرگذار بوده است

نوسانات ارزی بر پروژه‌های بزرگ عمرانی تاثیرگذار بوده است


نوسانات ارزی بر پروژه‌های بزرگ عمرانی تاثیرگذار بوده است