کد خبر: 2350تاریخ انتشار : ۱۷:۳۹:۲۰ - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

نوزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

نوزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

نوزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با خبر ارتقا رونق کسب کار استان فارس از رتبه ۱۹ به رتبه ۵ آغاز شد.


نوزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با خبر ارتقا رونق کسب کار استان فارس از رتبه ۱۹ به رتبه ۵ آغاز شد.