کد خبر: 13299تاریخ انتشار : ۱۳:۵۳:۵۸ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

نوجوان شیرازی در اردوی تیم ملی کشتی آزاد

نوجوان شیرازی در اردوی تیم ملی کشتی آزاد

غلامحسین حاصلی کشتی گیر شیرازی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شد.

غلامحسین حاصلی کشتی گیر شیرازی به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شد.