کد خبر: 13516تاریخ انتشار : ۱۶:۴۰:۵۹ - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

نوای الغوث ، الغوث در سراسر فارس

نوای الغوث ، الغوث در سراسر فارس

روزه داران فارسی در نخستین شب از لیا لی قدر ندای الغوث ، الغوث را سر دادند


روزه داران فارسی در نخستین شب از لیا لی قدر ندای الغوث ، الغوث را سر دادند