کد خبر: 13503تاریخ انتشار : ۱۳:۵۲:۰۴ - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷

نمایشگاه کتب قرآنی در نی ریز

نمایشگاه کتب قرآنی در نی ریز

نمایشگاه کتب قرآنی و محصولات فرهنگی در نی ریز برپا شده است

نمایشگاه کتب قرآنی و محصولات فرهنگی در نی ریز برپا شده است