کد خبر: 12082تاریخ انتشار : ۱۲:۳۲:۲۲ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

نمایشگاه نقاشی کودک« هنرمندان کوچک با هنرهای بزرگ» برپا شد

نمایشگاه نقاشی کودک« هنرمندان کوچک با هنرهای بزرگ» برپا شد

نمایشگاه نقاشی کودک« هنرمندان کوچک با هنرهای بزرگ» برپا شد


نمایشگاه نقاشی کودک« هنرمندان کوچک با هنرهای بزرگ» برپا شد