کد خبر: 13013تاریخ انتشار : ۱۷:۵۳:۳۵ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

نمایشگاه قرآنی «عروه الوثقی» تا جمعه ۱۱ خرداد تمدید شد

نمایشگاه قرآنی «عروه الوثقی» تا جمعه ۱۱ خرداد تمدید شد

نمایشگاه قرآنی «عروه الوثقی» تا جمعه ۱۱ خرداد تمدید شد


نمایشگاه قرآنی «عروه الوثقی» تا جمعه ۱۱ خرداد تمدید شد