کد خبر: 12829تاریخ انتشار : ۸:۳۳:۳۸ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

نمایشگاه عروة الوثقی در شیراز

نمایشگاه عروة الوثقی در شیراز

نمایشگاه عروة الوثقی در حافظیه شیراز برپا شده است و تا ۱۰ خرداد ادامه دارد.


نمایشگاه عروة الوثقی در حافظیه شیراز برپا شده است و تا ۱۰ خرداد ادامه دارد.