کد خبر: 12908تاریخ انتشار : ۱۷:۴۲:۳۲ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

نقره جهانی برگردن مخترعان شیرازی

نقره جهانی برگردن مخترعان شیرازی

دانشجوی دانشگاه پیام نور شیراز مدال نقره جشنواره جهانی اختراعات و نوآوری صربستان را بدست آورد.


دانشجوی دانشگاه پیام نور شیراز مدال نقره جشنواره جهانی اختراعات و نوآوری صربستان را بدست آورد.