کد خبر: 2388تاریخ انتشار : ۱۶:۰۷:۰۱ - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

نشت گاز در بهمن حادثه آفرید

نشت گاز در بهمن حادثه آفرید

بی احتیاطی و نشت گاز در یک منزل در شهر بهمنِ آباده منجر به انفجار شد.


بی احتیاطی و نشت گاز در یک منزل در شهر بهمنِ آباده منجر به انفجار شد.