کد خبر: 2874تاریخ انتشار : ۱۱:۳۴:۵۷ - دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

نزول رحمت الهی در خاستگاه خواجه راز

نزول رحمت الهی در خاستگاه خواجه راز

بارش رحمت الهی طی روزهای اخیر در نقاط مختلف استان فارس از جمله شهر مقدس شیراز آغاز شده است.


بارش رحمت الهی طی روزهای اخیر در نقاط مختلف استان فارس از جمله شهر مقدس شیراز آغاز شده است.